OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro obchod – „Obchod pro kvalitní život“, které vymezují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím

Prodávající:

Provozovatelem (prodávajícím) internetového obchodu „Obchod pro kvalitní život“ je

Radka Krosnářová, IČ: 76147711

Dále jen „prodávající“

Prodávající není plátcem DPH, proto také jsou všechny ceny uvedeny s DPH.

Kupující:

Je spotřebitel, který si zakoupil v obchodě Obchod pro kvalitní život nebo „Zdraví z bylinek“ zboží či službu.

Předmět prodeje:

Je zboží v oblasti potravinových doplňcích, 100%esenciální oleje, knihy (i elektronické knihy) v oblasti výživy, zdraví a bylinek, semináře a kurzy v oblasti zdraví,bylinek, osobního růstu apod.

Pokud je předmět koupě seminář, kurz či kniha vytvořená prodávajícím, je předmět koupě produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

OBJEDNÁVKA
Kupující souhlasí s obchodními podmínkami okamžikem odeslání objednávky. Objednávky jsou považovány za závazné a kupující je povinen vyplnit úplné a pravdivé údaje. Prodávající si vyhrazuje právo zákazníka kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky. V případě, že kupující nevyplní pravdivé kontaktní údaje (jméno, adresa, e-mail) si prodávající vyhrazuje právo odstoupení od smlouvy.

Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky.

Jazyk uzavření smlouvy je český.

ZPŮSOB A FORMA PLACENÍ
Při zvolení platby bankovním převodem kupující obdrží automatický email s platebními podmínkami do 24 hod od vytvoření objednávky. Pokud se tak nestane, kontaktuje kupující prodávajícího na uvedený email. Vaši platbu proveďte nejpozději do 5-ti dnů od objednání. V případě nezaplacení si prodávající vyhrazuje právo na možnost objednávku zrušit. Balíček odesílám do 24hod od připsání peněz na účet, nejpozději pak do 2-3 dnů pokud je zboží skladem. Číslo účtu je 2102377852/2010. Pokud objednané zboží není momentálně skladem, kupující je informován emailem o přibližném datu odeslání objednávky.

Platbou na dobírku se rozumí zaplacení částky při převzetí zásilky přes Českou poštu. Objednávky doručované dobírkou jsou odesílány většinou do 2 - 3 pracovních dnů po dni objednání. Pokud objednané zboží není momentálně skladem, kupující je informován emailem o přibližném datu naskladnění i odeslání objednávky.

Hotovost při předání zboží, služeb osobně.

Kupující má právo na stornování objednávky do 24 hodin.

V případě nezaplacení objednávky kupujícím, nepřevzetí objednávky, nefunkčnosti emailové adresy kupujícího, nenaskladnění objednaného zboží nebo výrazné navýšení ceny zboží, nebude zboží odesláno na Vaší adresu.

Při nedodržení splatnosti faktury je účtováno penále 0,5% denně z celkové částky.

CENA POŠTOVNÉHO

ČESKÁ POŠTA

Při platbě předem je cena poštovného 99Kč.

Při platbě na "DOBÍRKA" je cena poštovného 149 Kč.

ZÁSILKOVNA

Při platbě předem je cena poštovného 69Kč.

Při platbě na "DOBÍRKA" je cena poštovného 109 Kč.


Po odeslání objednávky obdrží kupující email o potvrzení objednávky, v případě neobdržení emailu, kontaktuje kupující prodávajícího na emailové adrese: radka@prokvalitnizivot.cz

V případě objednání zároveň z eshopu "zdraví z bylinek" a "obchodu.prokvalitnizivot", stačí napsat do poznámky a je účtováno jen jedno poštovné.

DAŇOVÝ DOKLAD
bude přiložen ke každé dodávce zboží a slouží současně jako dodací a záruční list.

DODACÍ PODMÍNKY
Kupující je povinen objednávku převzít, uhradit v plné výši a zkontrolovat zásilku ihned po převzetí. Způsob zaslání: Česká pošta
Zboží se odesílá na uvedenou adresu kupujícím.
Služba se odesílá prostřednictvím e-mailu, v případě kurzu či semináře prostřednictvím realizace objednaného kurzu a semináře

Po odeslání objednávky obdrží kupující email o potvrzení objednávky, v případě neobdržení emailu, kontaktuje kupující prodávajícího na emailové adrese: radka@prokvalitnizivot.cz

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Záruka na nové zboží 2 roky. Záruka se vztahuje pouze na výrobní a materiálové vady. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a nesprávným skladováním. Zboží při převzetí zásilkovou službou vždy pečlivě zkontrolujte, poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamujte přímo u dopravce nebo poškozenou zásilku vůbec nepřebírejte, ale kontaktujte nás, že byla zásilka poškozena a nepřevzali jste ji. Dohodneme se na dalším postupu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, REKLAMACE
Kupující, v případě že je soukromou osobou a nikoli podnikatelským subjektem, je oprávněn odstoupit do 14-ti dnů od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy je Prodávajícímu doručeno písemné prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit plnění do té doby poskytnuté.

V případě, že kupující vrací zboží prodávajícímu, kupující hradí náklady s vrácením zboží. Prodávající vrací cenu za zboží.

Kupující musí Prodávajícímu vrátit vše, co na základě kupní smlouvy od Prodávajícího získal. Pokud to není možné z důvodu poškození, zničení nebo spotřebování zboží nebo jeho části, je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu peněžitou náhradu. Prodávající Kupujícímu v takovém případě vrací kupní cenu sníženou o příslušnou peněžitou náhradu.

Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz”

Prodejce má právo se souhlasem zákazníka shromažďovat osobní údaje: jméno, adresu, telefon a email. Osobní údaje zákazníků prodejce nepředává žádné třetí osobě a využívá je pouze za účelem fakturace, vyřizování objednávek nebo zjištění spokojenosti zákazníka.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit bez předchozího upozornění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2023.